Fair& White Exclusive Whitenizer Body Lotion (500 ml/16.9 fl.oz)