Fair & White Carrot Exfoliating Body Soap (200 g/7 oz)